Centrá včasnej intervencie

Bratislava

Hálkova 11
831 04 Bratislava
+421 944 012 234

bratislava@centravi.sk

Žilina

Saleziánska 4
010 01 Žilina
+421 915 952 123

zilina@centravi.sk

Prešov

Vodárenská 3
080 01 Prešov
+421 919 031 421

presov@centravi.sk

Banská Bystrica

Skuteckého 30
97401 Bratislava
+421 915 951 215

bbystrica@centravi.sk

Košice

Komenského 3
040 01 Košice
+421 905 107 881

kosice@centravi.sk

Trenčín

646 Soblahov
913 38 Soblahov
0908 300 280

trencin@centravi.sk

Naše míľniky

PREČO PODPORUJEM CENTRÁ VČASNEJ INTERVENCIE

Hlavní partneri

socia

Partneri

kia

Spolupracujeme