Centrá včasnej intervencie Banská Bystrica

Štvrté centrum sme otvorili ako ďalšie očko vo vznikajúcej sieti centier na Slovensku, aby sme boli podporou v rodinách, ktorým sa narodilo dieťatko so zdravotným znevýhodnením/postihnutím alebo novorodenec má rizikový vývin. Starostlivosť a rodičovstvo v týchto rodinách sú náročnejšie.

Podpora a hľadanie zdrojov pre rodiny, podpora interakcií medzi rodičom a dieťaťom, podpora prostredia v ktorom dieťa vyrastá, stimulácia vývinu dieťaťa, podpora súrodencov, vyhľadávanie vhodných služieb pre rodinu a dieťa a mnoho ďalších podstatných otázok Vám môže zodpovedať náš tím Centra Včasnej Intervencie v Banskej Bystrici.

Budeme robiť všetko pre to, aby ste sa o nás dozvedeli včas a nestratili vzácne chvíle počas vývinu Vášho dieťatka.

Riaditeľka CVI BB, Mgr. Eva Mrenicová, špeciálny pedagóg

DÔLEŽITÉ

Ak sa rozhodnete darovať nám 2%, prosim zašlite FOTOGRAFIU alebo kópiu tohto tlačiva pred tým ako ho odovzdate na daňovom úrade; na mrenicova@centravi.sk, alebo MMS na 0915 951 215.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

http://centravi.sk/banskabystrica/wp-content/uploads/sites/5/2018/02/vyhlasenie2CVI-BB.pdf