Napísali sme


Problémy so saním, prehĺtaním, žuvaním či výslovnosťou

 Mgr. Eva Mrenicová, Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica

<