Náš tím

Mgr. Marianna Burianová

špeciálny pedagóg

burianova@centravi.sk
0905990989

Som špeciálnou pedagogičkou. Pracovné skúsenosti som získala v Detskom centre Prof. Th. Hellbrügeho v Košiciach, v Špeciálnej materskej škole a Centre špeciálno- pedagogického poradenstva v Banskej Bystrici, v SZŠ pre žiakov s autizmom. V poslednom období sa venujem predovšetkým deťom s poruchou autistického spektra. Mojou inšpiratívnou oblasťou je Montessori pedagogika a Feursteinovo inštrumentálne obohacovanie. Postoje pri výchove detí a porozumenie rodinnému systému sú u mňa ovplyvnené princípmi pevného objatia podľa Jiřinky Prekopovej. Mojím snom je, aby rodina, ktorá túži po harmonickom fungovaní v bezpodmienečnom prijatí jeden druhého s jeho odlišnosťami, mohla byť sprevádzaná a podporovaná po dobu, kým v istote nevykročí…

Mgr. Eva Mrenicová

riaditeľka, špeciálny pedagóg

mrenicova@centravi.sk
0915951215

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku. Vo svojej práci som sa venovala deťom v DSS, v CPPPaP aj v škole. Odborné skúsenosti a praktické zručnosti sa snažím podporovať neustálym vzdelávaním v rôznych oblastiach pedagogiky, ale aj psychológie. Podporu spoločného zdieľania v rodine, porozumenie sebe a ľudom v našom okolí, poskytnutie poradenstva a odovzdanie skúseností vnímam ako podstatu mojej práce v centre včasnej intervencie. Každý z nás má v živote nejaké poslanie. Ja som ho našla v svojej rodine aj v svojej práci.