Podporte nás

Život rodín a ich detí so zdravotným znevýhodnením sa týka nás všetkých

Ako môžem pomôcť ja?

Šírenie povedomia o našej službe a zaujímanie sa o situáciu rodín a ich detí so špeciálnymi potrebami vo vašom okolí. Spoločne vytvorme citlivú komunitu s ľudským prístupom, kde sa rodičia so svojimi deťmi budú cítiť bezpečne a budú prijímaní.

Materiálna pomoc môže mať podobu napríklad darovania

 • špeciálnych hračiek
 • rehabilitačných pomôcok
 • zariadenia priestorov
 • bezplatnej alebo zľavnenej služby v prospech fungovania CVI BB, ktoré vytvára zázemie pre terénnu službu a prácu priamo v rodinách
  • kancelárske potreby
  • palivo
  • tlač
  • atď.

Finančná pomoc, ktorú je možné realizovať:

 • prostredníctvom darovania 2%
 • poukázaním ľubovoľného finančného daru na účet CVI BANSKÁ BYSTRICA: IBAN: SK27 7500 0000 0040 2276 2899 SWIFT: CEKOSKBX
 • zorganizovaním firemnej benefície, ktorej výťažok môžete venovať v prospech rodín a ich detí so špeciálnymi potrebami
 • spolu určite vymyslíme ďalšie spôsoby