Druhý ročník Power Mobility

Leto je neodmysliteľne spájané s oddychom. Niektorí mladí ľudia však vymenia voľno za možnosť absolvovať odbornú stáž a počas letných mesiacov urobiť niečo, čo sa skutočne počíta. Vývojové centrá spoločností z automobilového sektora Johnson Controls a Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) v Trenčíne už tretíkrát umožnili študentom počas odbornej letnej stáže participovať na projekte Power Mobility. Jeho hlavnou myšlienkou je zvýšiť kvalitu života rodín a ich detí so zdravotným znevýhodnením, pričom práve rodičia stáli za zaujímavým spojením automotive sektora so svetom detí.

Ďalšie informácie nájdete v priloženej tlačovej správe.

TS – Power Mobility