Svetový deň povedomia o autizme – 2.apríl 2016

Ako budovať povedomie o autizme?

Ktorá forma je najúčinnejšia?

Kto by sa mal starať o to, aby verejnosť bola čo najviac informovaná?

Kto je verejnosť, ktorú chceme informovať?

To sú témy, ktoré zaznievali na rodičovskej skupine, kde v rodine majú malé dieťa s autizmom. Rodičia dennodenne vnímajú odlišnosti svojho dieťaťa a snažia sa porozumieť mu. Po fáze odmietania diagnózy  autizmu príde vytriezvenie a realita. A prídu aj ďalšie otázky….

Prečo my?

Ktoré vyšetrenia treba absolvovať?

Aké terapie sú najlepšie?

Prečo nie sú lekári informovaní?

Prečo nechcú zobrať moje dieťa do bežnej škôlky?

Prečo nie je dostatok špeciálnych škôlok?

Ako mám zabezpečiť rodinu finančne, keď manželka nepracuje a všetky terapie treba platiť?

A znovu otázky, na ktoré sa ťažko hľadajú odpovede. Napriek tomu však nie sme úplní pesimistiJ. Sú aj krásne momenty, ktoré dávajú nádej, že to bude lepšie…prvé slová, prespaté noci, zjedený obed, normálny odchod z detského ihriska, káva s manželom v nákupnom centre a dieťa v detskom kútiku…

Počas dnešného dňa sme sa snažili pomôcť šíriť informácie na verejnosti – na detskom ihrisku, pri Dunaji na Devíne, v reštaurácii. Modré balóny, kopec detí, občas krik, ale inak veselo a s úsmevom. Stretli sa rodičia, rodinní príslušníci, terapeuti a chtiac alebo nechtiac aj verejnosť. Všetci oslovení boli trochu zaskočení, ale veľmi ústretoví, chápajúci. Našli sa aj takí, ktorí vytiahli peňaženku a radi by prispeli. Cieľom bolo stretnúť  a spoznať sa navzájom, užiť si pekný jarný deň v prírode. Milým zakončením bolo stretnutie s „kolegami“ z organizácie SPOSA ( Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom ) v Krčmičke u Maťkov, kde pripravili guláš a domáce koláčiky.

Ďakujem všetkým, ktorí to takto vnímali a prispeli svojou prítomnosťou k užitočnému dňu.