Tlačová konferencia k dobročinnému účelu 17. Plesu v opere

 

Dobročinný Ples v opere upriamuje pozornosť na pomoc postihnutým deťom a ich rodinám. Nadchádzajúci 17. ročník podporí zriadenie a prevádzku špecializovaného centra pre deti s poruchami vývinu, ktorých je na Slovensku akútny nedostatok. Šieste centrum včasnej intervencie pribudne v Trenčíne. 

Centrá včasnej intervencie (CVI) sú neštátne neziskové organizácie, ktoré poskytujú odborné služby, podporu a pomoc rodinám, v ktorých sa narodilo dieťa s rizikovým vývinom, alebo ktoré vychovávajú dieťa so zdravotným znevýhodnením. Centrá združujú odborníkov z pomáhajúcich profesií: špeciálnych/liečebných pedagógov, psychológov, sociálnych pracovníkov a fyzioterapeutov. SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien otvorila už vďaka podpore Nadácie VELUX z Dánska tri centrá včasnej intervencie v  Bratislave, Prešove a Žiline.

Z výťažku 16. ročníka dobročinného Plesu v opere boli podporené v priebehu tohto roka ďalšie dve centrá v Banskej Bystrici a Košiciach.

Nadácia SOCIA v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. plánuje otvorenie ďalšieho, šiesteho centra v Trenčianskom kraji. Nadácia v tejto súvislosti zverejnila výzvu na jeho zriadenie a personálne obsadenie. Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadácie, to dňa 7. 10. 2016 oznámil na tlačovej konferencii venovanej dobročinnému účelu Plesu v opere 2017. Úplné znenie výzvy nájdete  tu.

Tlačová správa