Vyhlásenie výzvy na partnera pre zriadenie CVI

Nadácia SOCIA vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na partnerstvo pri zriadení Centra včasnej intervencie v regióne Trenčín.

Úplne znenie výzvy

Formulár k výzve