Centrá včasnej intervencie Bratislava

Príchod dieťaťa na svet prináša pre každú rodinu začiatok neobyčajných dní…sú naplnené radosťou, obavami, citom, nehou a množstvom nezodpovedaných otázok. Obyčajní ľudia sa stávajú rodičmi neobyčajných detí, hľadajú k sebe cesty, spoznávajú sa a poznávajú svoje potreby. Centrum včasnej intervencie je kolískou, je oporou pre všetky rodiny s deťmi, ktoré oporu potrebujú. Rodina pre nás predstavuje silu, energiu v ktorej sa o jej silné stránky možno oprieť a slabé stránky je potrebné prijímať, rešpektovať a posilniť. Našou snahou je napomáhať rodine s deťmi naplniť a vzájomne zladiť ich potreby. Ponúkame rodinám partnerstvo a usilujeme sa spoločne vytvárať podmienky pre vývin dieťaťa tak, aby sa včas posilňovali všetky oblasti jeho vývinu, aby každá rodina bola predovšetkým rodinou.
Vznikli sme pre rodinu, aby sme ju podporili v jej prirodzenom prostredí, preto pracujeme hlavne v rodine, aby sme spolu s rodinou hľadali a objavovali odpovede na otázky neobyčajného rodičovstva, ktoré jej život prináša.

Erika Tichá
Riaditeľka Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o.

Aktuality