Hollen Oldimer Open Day

Spoločnosť Hollen s.r.o. nás potešila pozvaním na tradičný deň otvorených dverí.