Pomôže nám

Názov: Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.
Sídlo: Legionárska 13, 831 04 Bratislava
IČO: 45744688
Právna forma: Nezisková organizácia

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

INÉ FORMY POMOCI

Záujem o situáciu rodín a ich detí so špeciálnymi potrebami. V prostredí komunity, kde rodičia so svojimi deťmi potrebujú byť prijímaní a cítiť sa bezpečne, veľmi chýba citlivý a ľudský prístup.

Voľný čas, životná alebo profesijná skúsenosť, inak povedané dobrovoľnícka pomoc. O jej konkrétnej podobe a možnostiach sa s Vami radi porozprávame osobne.

Materiálna pomoc môže mať podobu napríklad darovania špeciálnych hračiek, rehabilitačných pomôcok, zariadenia priestorov, bezplatnej alebo zľavnenej služby v prospech fungovania CVI Bratislava, ktoré vytvára zázemie pre terénnu službu a prácu priamo v rodinách.

Finančná pomoc, ktorú je možné realizovať:

  • prostredníctvom darovania 2%
  • poukázaním ľubovoľného finančného daru na účet CVI Bratislava: SK1111000000002943464918
  • zorganizovaním firemnej benefície, ktorej výťažok môžete venovať v prospech rodín a ich detí so špeciálnymi potrebami
  • spolu určite vymyslíme ďalšie spôsoby

Život rodín a ich detí s postihnutím sa nás týka.

Ďakujeme