Pomôže nám

Názov: Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.
Sídlo: Legionárska 13, 831 04 Bratislava
IČO: 45744688
Právna forma: Nezisková organizácia

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov