„Rotariánsky odkaz, pomáhať ostatným, sa mi teraz darí cez Centrum včasnej intervencie uplatňovať voči deťom…“