Svet kníh je aj svetom rodín detí s postihnutím

Pozývame vás na besedu so zaujímavými ľuďmi o živote, ktorý v porovnaní so životom iných rodín nie je bežný v ničom.
Tešíme sa na vás v utorok 27. júna o 17.00 hod. v príjemnom prostredí kníhkupectva Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave.
http://www.pantarhei.sk/kalendar-podujati/deti-pre-deti
Podujatie je spojené s verejnou zbierkou registrovanou na Okresnom úrade Bratislava pod č. OU-BA-OVVS1-2017/058344. Účelom zbierky je zakúpenie špeciálnych pomôcok na arteterapiu pre rodičov a deti.