Podarilo sa nám

Príprava CVI

Prípravám na otvorenie CVI Bratislava, n.o. sme sa začali venovať už v januári 2015. Jednou z najintenzívnejších činností, ktorá zamestnávala celý tím po dobu troch mesiacov, bolo hľadanie vhodných...

Čítaj viac >

Keď ruky komunikujú

Projekt s názvom “Keď ruky komunikujú” bol zameraný na posilnenie interakcií medzi členmi rodiny a dieťaťom so zdravotným postihnutím alebo rizikovým vývinom raného a predškolského veku. Základom a...

Čítaj viac >

Volám sa Teo a neviem Vám to povedať

Projekt s názvom „Volám sa Teo neviem Vám to povedať“ je zameraný na podporu komunikačných schopností trojročného chlapca s viacnásobným zdravotným postihnutím. Komunikačné pomôcky zakúpené vďaka f...

Čítaj viac >

Fyzioterapia pre deti s rizikovým vývinom

Pre deti s rizikovým vývinom raného veku je popri službe včasnej intervencie kľúčovou pravidelná fyzioterapia. Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska v grantovom programe ZP Dôvera sa nám podaril...

Čítaj viac >

Hollen oldtimer open day

Spoločnosť Hollen s.r.o. nás potešila pozvaním na tradičný deň otvorených dverí. Jednu októbrovú sobotu (15.10.2016) sme strávili v spoločnosti krásnych veteránov a ľudí, ktorí ich obdivujú, s lásk...

Čítaj viac >

Požičovňa zmyslových stimulačných pomôcok

V roku 2015 sa nám vďaka podpore pracovníkov úradu Bratislavského samosprávneho kraja v rámci ich vianočnej zbierky podarilo zriadiť požičovňu hračiek a pomôcok pre deti so zdravotným postihnutím r...

Čítaj viac >