Realizujeme

Pre rodinu, v rodine, s rodinou

Cieľom projektu je poskytnúť podporu rodinám detí s rizikovým vývinom raného veku v rámci pravidelných stretnutí poradcov Centra v domácom prostredí prostredníctvom špeciálneho videotréningu intera...

Čítaj viac >

Pomôžte nám vidieť svet lepšie

Cieľom projektu je podporiť rodiny, ktoré majú dieťa s poruchou zraku, poskytnúť im poradenstvo, vytvoriť vhodné stimulačné pomôcky rešpektujúce špeciálne potreby konkrétneho dieťaťa a zapožičať ic...

Čítaj viac >

Keď zmysly komunikujú

Cieľom projektu je podporiť rodičov byť vnímavým voči komunikačným signálom vlastného dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím a súčasne rozvíjať a podnecovať komunikačné prejavy dieťaťa...

Čítaj viac >