Centrá včasnej intervencie Košice

Doba, v ktorej žijeme, je rýchla. Všetko okolo nás sa dynamicky mení, vyvíja a my sa snažíme držať s nastoleným tempom krok. Väčšinou sa nám to aj darí a cítime sa plnohodnotnou súčasťou spoločnosti, spĺňame nahlas nevyslovené očakávania, linkujeme si život podľa nepísaných pravidiel neustáleho progresu. Ale čo ak nám raz príroda povie stop? Vloží nám do života niečo neplánované a nejasné a nedá návod, ako sa s tým popasovať. Pomaly sa začneme obzerať okolo seba a zistíme, že pomocných rúk a záchranných sietí je v našej spoločnosti žalostne málo. V prúde každodenných povinností  sme na ich budovanie nemysleli.

Situácia narodenia dieťaťa so zdravotným znevýhodnením je jednou zo situácií, ktorá rodičov nemôže zastihnúť inak, než nepripravených.

CVI Košice, n. o. vzniklo pre to, aby sme v Košiciach a okolí začali pomaly myslieť aj na záchranné siete.  Vzniká ako v poradí piate Centrum včasnej intervencie na Slovensku pod záštitou SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien. Jeho zámerom je poskytovať pomoc a podporu rodinám, do ktorých sa narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením.