2 %

Postup poukázania 2%

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2016-2017

Vyhlásenie 2016-2017