Máme za sebou

  • V júni 2016 prezentovala CVI Košice, n.o. naša kolegyňa Martina Švekušová na pediatrickej konferencii v Košiciach
  • Dohodli sme sa na úzkej spolupráci s Klinikou neonatológie DFN Košice
  • Dohodli sme sa na úzkej spolupráci s Ambulanciou klinickej logopédie Mgr. Černej
  • Absolvovali sme Školenie o Zrakovej stimulácii pod vedením Mgr. Stohlovej
  • Absolvovali sme niekoľko školení pod vedením nadácie Socia a vo vzdelávaní ďalej pokračujeme
  • Zrealizovali sme náš teambuilding