O nás

C             pre nás znamená Centrum, ale tiež Celú rodinu:

Novorodenec s rizikovým vývinom alebo dieťa so zdravotným znevýhodnením zmení dovtedajšie fungovanie rodiny. Budeme pri našich rodinách stáť a podporovať všetkých ich členov tak, aby boli v čo najväčšej miere napĺňané ich individuálne potreby aj napriek zložitej situácii v ktorej sa ocitli. Našim spoločným cieľom bude opätovné „vyladenie“ rodinného systému.

V             znamená Včasne, ale aj Vtedy keď je to potrebné:

Čas je v náročných životných situáciách jeden z najdôležitejších faktorov a preto si uvedomujeme, že je lepšie vytvárať dobré návyky ako meniť zaužívané zlozvyky. V komplexnej liečbe je dôležité včasné zachytenie príznakov ako aj príčin problémov, čo následne umožňuje zvolenie najúčinnejšieho postupu. Niekedy sa však ťažkosti nakopia až neskôr – so vstupom dieťaťa do škôlky, s pridružením novej diagnózy… Rodiny nás preto môžu osloviť vtedy, keď sami cítia, že pomoc potrebujú.

I              znamená Intervenciu poskytovanú Inovatívne Inak a účinnejšie

Náročné a nové situácie si vyžadujú netradičné riešenia. V centre včasnej intervencie ponúkame prostredníctvom interdisciplinárneho a medzirezortného tímu iný a veríme, že lepší prístup k zvládaniu každodenných situácií v rodinách. Terénnym charakterom služby, sa bude náš tím pozvoľna „vylaďovať“ na fungovanie tej, ktorej rodiny, čo mu umožní rešpektovať jej špecifiká a zároveň poskytnúť poradenstvo adresnejšie, než to umožňuje ambulantná starostlivosť. Rozhovor v domácom prostredí rodiny dáva priestor obohatiť poradenstvo o podporu. Poskytovanie emocionálnej a sociálnej podpory pritom vnímame v našom centre ako kľúčový aspekt našich služieb.