Podporte nás

V CVI Košice, n.o. chceme búrať stereotypy ohľadom ľudí so zdravotným znevýhodnením.

 

Pomôžete nám akýmkoľvek nápadom alebo myšlienkou, ktorá smeruje k tomu, aby sme  pomohli naučiť ľudí

  • robiť dobré veci pre rodiny vo svojom susedstve, na úrovni medziľudskej pomoci a spoločenskej inklúzie
  • a robiť veci dobre, na úrovni nás profesionálov z rezortu zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí, ktorí ovplyvňujeme životy rodín detí so zdravotným znevýhodnením a nie vždy si plne uvedomujeme silu, akou na rodiny pôsobíme.

Podporou CVI nepodporujete len konkrétne rodiny, s ktorými pracujeme, ale tiež myslenie a prežívanie rodín, ktoré s našimi rodinami prichádzajú do kontaktu a rodín, ktoré si budú zakladať deti so zdravotným znevýhodnením alebo ich súrodenci.