O projekte RVIS

V apríli 2014 nadácia SOCIA rozbehla projekt s názvom Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku. Prostredníctvom grantového programu v spolupráci s dánskou nadáciou Velux si dala za úlohu v priebehu troch rokov vytvoriť tri CVI. Ich cieľom je poskytovať včasnú podporu rodinám formou komplexných služieb na báze dlhodobého sprevádzania. Centrá by sa mali stať hlavnými zdrojovými organizáciami v oblasti včasnej intervencie pre svoje mesto/región.

Projekt RVIS podporuje :

Vznik a rozvoj 3 modelových CVI v Bratislave, Prešove a Žiline

Zmapovanie služieb včasnej intervencie v rezorte školstva, zdravotníctva a rezorte sociálnych vecí

Návrh rozvoja včasnej intervencie – nutné zmeny v legislatívnej, organizačnej, finančnej a metodickej oblasti (tzv. cestová mapa rozvoja včasnej intervencie).