Podporujem

Clemens Lowinski

Dôvod prečo podporujem tento projekt je jednoduchý. Úprimne verím, že aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením je ľudským právom, aby boli pri najmenšom integrovaní do spoločnosti. Zároveň si myslím, že nemôžeme ostať len pri tom a konečným cieľom musí byť dosiahnutie plnej inklúzie pre ľudí so znevýhodnením v našej spoločnosti a to je cieľ, ktorý rád podporím. Ide hlavne o naše deti, ktoré potrebujú, aby sme boli pre nich hlasom v spoločnosti a postavili sa za ich práva.

Clemens Lowinski, Člen správenej rady CVI Žilina, n.o.

Vladislav Matej

Život rodičov s postihnutým dieťaťom sa akoby „zrútil“. Deväť mesiacov čakali a tešili sa na príchod potomka a zrazu bác – rana. Naše dieťa je postihnuté. Je nesmierne dôležité, aby mali v tomto období pri sebe aj kompetentných odborníkov, ktorí ich budú na tejto neľahkej ceste sprevádzať. To je hlavnou úlohou CVI. Pomôcť rodičom – lebo ich dieťa ich potrebuje v prvom rade ako milujúcich rodičov. A táto ponuka podpory musí prísť čo najskôr. Je pre mňa životnou výzvou stáť pri zrode centier včasnej intervencie na Slovensku. Je pre mňa cťou spoznávať nových ľudí, ktorí sa na túto cestu vydali spolu s nami.

Vladislav Matej Riaditeľ nadácie SOCIA

Helena Woleková

Verím, že včasná intervencia je začiatok vytvárania úplne nových služieb pre rodiny, ktorým sa narodilo dieťa s vývinovou poruchou alebo zdravotným postihnutím. A keďže som stála pri jej zrode, chcem, aby uspeli a nastolili vysokú úroveň tejto služby od začiatku. Preto im ešte chvíľu budem pomáhať.

Helena Woleková Štatutárka nadácie SOCIA

Katka Šebejová

V rámci sociálnej služby včasnej intervencie sa odborníci z rôznych profesií snažia sprevádzať rodinu už pred narodením dieťatka so zdravotným znevýhodnením v jej prirodzenom prostredí a zmenšujú strach z neznámej situácie. CVI Bratislava podporujem preto, lebo včasná starostlivosť ušetri rodinám veľa času a dáva nádej na rýchlejšie napredovanie dieťatka vo vývine pod dohľadom skúseného tímu odborníkov.

Katka Šebejová

Vera Wisterová

CVI podporujem preto, lebo som zažila na vlastnej koži, aká dôležitá je pomoc odborníkov v kritických životných situáciách. Ako veľmi sa môže človek cítiť sám, keď je doma zavretý len so svojim dieťatkom a čo preňho v takých chvíľach znamená pomoc iných. Rodičia sú schopní urobiť pre svoje dieťa maximum, všetko čo je v ich silách, ale netreba zabúdať, že aj my rodičia sme len ľudia. :) A preto pomoc z CVI dokáže nielen skvalitniť, ale doslova zmeniť život celej rodiny.

Vera Wisterová Moderátorka

Ing. Tomáš Osuský

Som rád, že môžem byť súčasťou projektu CVI, ktorý prináša na Slovensko koordináciu viacerých profesionálnych odvetví na pomoc rodinám, ktoré sa starajú o choré alebo postihnuté deti. Aj keď som povolaním technik a manažér s oblasti IT informačných technológií a v súčasnosti pracujem v automobilovom priemysle, tak mám za sebou niekoľko charitatívnych a sociálnych projektov hlavne z mojej aktívnej činnosti v Rotary klube Bratislava Danube a preto som presvedčený, že z úrovne správnej rady CVI budem môcť preniesť svoje manažérske skúsenosti do riadenia tejto inštitúcie.

Ing. Tomáš Osuský: Člen správnej rady Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

Simona Bubánová

Domov, rodina, pomoc slabším a znevýhodneným, to všetko centra včasnej intervencie podporujú. Robia tak za nás všetkých, ktorí si uvedomujeme aké je dôležité pre spoločnosť tieto hodnoty udržiavať a šíriť. Ak môžem rada prispejem aj svojim málom k tomu, aby naša spoločnosť tieto hodnoty viac uctievala.

Simona Bubánová Creative department- konateľka