Ponúkame

 • Podľa potrieb rodiny pracujeme terénnou alebo ambulantnou formou.
 • Rodič s pracovníkom včasnej intervencie sú rovnocennými partnermi.
 • Prostredníctvom špecifických metód zistíme aktuálnu vývinovú úroveň vášho dieťaťa a zároveň navrhneme optimálny spôsob stimulácie tak aby najviac podporili potenciál dieťaťa.
 • Staviame na individuálnych potrebách rodiny.
 • Spoločne s vami vypracujeme individuálny plán, v ktorom zohľadníme potreby vášho dieťaťa a celej rodiny s využitím zdrojov domáceho prostredia.
 • Ukážeme vám možnosti ako upraviť a vyrobiť vhodné hračky a iné špeciálne pomôcky pre vaše dieťa.
 • U nás máte možnosť vyskúšať alebo požičať si hračky a pomôcky, ktoré môžete efektívne využiť doma pri hre s dieťaťom.
 • Vytvárame mosty medzi vami a inštitúciami.
 • Sprevádzame vás procesom vybavovania vašich žiadostí pri komunikácií s úradmi.

 • Sprostredkujeme kontakty na ďalších odborníkov podľa vašich potrieb.
 • Poradíme vám pri individuálnom začlenení vášho dieťaťa do materskej školy, neskôr do základnej školy. Pripravíme pedagogický personál na vstup dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do školského zariadenia.
 • Spolupráca s dobrovoľníkmi
 • Spolupracujeme s dobrovoľníkmi pri výrobe a úprave hračiek a pomôcok pre rozvoj potenciálu vášho dieťaťa.
 • Vytvárame program pre dlhodobú spoluprácu s dobrovoľníkmi, ktorí budú pripravení vstúpiť do prirodzeného prostredia rodiny a byť tam nápomocní.
 • Posilňujeme vaše rodičovské kompetencie prostredníctvom realizácie vzdelávacích workshopov.
 • Vytvárame priestor pre rodičovské skupiny, kde máte možnosť zdieľať a vymieňať si svoje skúsenosti, radosti a starosti.
 • Sprostredkujeme vám informácie o možnostiach získania financií prostredníctvom grantov a projektov.
 • Zvyšujeme povedomie o problematike u nezainteresovanej komunity prostredníctvom realizácie projektov.