Centrá včasnej intervencie Prešov

Vitajte na stránke  CENTRA VČASNEJ INTERVENCIE PREŠOV, n.o.

Vznikli sme, pretože …

Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. V oblasti vývinu dieťaťa podobne platí, že „kto včas rozvíja, účinnejšie rozvíja“.

V centrách včasnej intervencie vieme, že je dôležité všetky možnosti dieťaťa objaviť a rozvíjať čo najskôr, aby ich dieťa v budúcnosti mohlo čo najviac využiť. Dieťa je navyše neoddeliteľnou súčasťou rodiny a nebude sa mu dariť, ak sa nebude dariť celej rodine.

Preto sa zaujímame o rodinu ako celok. Chceme byť pri vás ako partneri a pomôcť vám vybudovať tím, ktorého členom budete vy, ďalší odborníci, dobrovoľníci, širšia rodina aj priatelia – ľudia, ktorí vám pomôžu nielen čo najviac rozvíjať vaše dieťa, ale žiť čo najplnší život ako rodina.

Byť tu a teraz, podporovať vaše kompetencie, nájsť s vami priestor na to, aby ste mohli dávať deťom to, čo najviac potrebujú – vašu lásku.

A tiež chceme …aby všetky deti mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery…

…aby všetky deti mali

detstvo plné hry a bezstarostnosti…

…aby všetky mamy mohli byť mamami a všetci otcovia otcami…

Mgr. Katarína Gromošová, riaditeľka Centra včasnej intervencie Prešov


Čo je aktuálne v Centre včasnej intervencie Prešov, n.o. pozrite na:  ↵

https://www.facebook.com/CVIPRESOV/

…. naše aktivity a čím aktuálne žije Centrum.


INFORMÁCIA O NÁKLADOCH NA POSKYTOVANIE SLUŽBY viď. nižšie

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (jednotka výkonu je hodina) za rok 2018 boli v Centre včasnej intervencie v sume: 13,31€/hod.

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (jednotka výkonu je hodina) za rok 2017 boli v Centre včasnej intervencie v sume: 12,56€/hod.Priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa položiek za rok 2017 pozri tu:

http://centravi.sk/presov/eon-2017-podla-poloziek/

(Zverejnené na základe povinnosti vyplývajúcej z § 72 zákona 448/2008 Z. z. O sociálnych službách v znení neskorších predpisov)


Finančný príspevok na ekonomicky oprávnené náklady v Centre včasnej intervencie Prešov, n.o. poskytujú:  

Prešovský samosprávny kraj  a  Košický samosprávny kraj


Vznik a rozvoj služby včasnej intervencie v CVI PO podporili :

Nadácia na podporu sociálnych zmien

——————————————————————————————————————-

ĎAKUJEME MESTU PREŠOV za podporu pre naše rodiny! Od apríla 2018 do konca roka 2018, vďaka podpore Mesta Prešov, môžeme poskytnúť rodinám využívajúcim služby Centra VI Prešov účasť na zážitkových aktivitách (kúpalisko, ICE Arena, Pulzar aréna, spoločné semináre a pod.) Suma príspevku na realizáciu projektu Žijeme v jednom meste je 530€.

ĎAKUJEME ZA PODPORU NIE LEN vyššie UVEDENÝM INŠTITÚCIÁM,

ALE KAŽDÉMU KTO akokoľvek prispel k PROGRESU TEJTO SLUŽBY :

rôznym nadáciám, poskytovateľom zdravotných pomôcok, našim dobrovoľníkom, darcom 2%/ z daní.