Centrá včasnej intervencie Prešov

Vznikli sme, pretože …

malba1

Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. V oblasti vývinu dieťaťa podobne platí, že „kto včas rozvíja, účinnejšie rozvíja“.

V centrách včasnej intervencie vieme, že je dôležité všetky možnosti dieťaťa

objaviť a rozvíjať čo najskôr, aby ich dieťa v budúcnosti mohlo čo najviac využiť.

Dieťa je navyše neoddeliteľnou súčasťou rodiny a nebude sa mu dariť, ak sa nebude dariť celej rodine.

Preto sa zaujímame o rodinu ako celok. Chceme byť pri vás ako partneri a pomôcť vám vybudovať tím, ktorého členom budete vy, ďalší odborníci, dobrovoľníci, širšia rodina aj priatelia – ľudia, ktorí vám pomôžu nielen čo najviac rozvíjať vaše dieťa, ale žiť čo najplnší život ako rodina.

Byť tu a teraz, podporovať vaše kompetencie, nájsť s vami priestor na to,

aby ste mohli dávať deťom to, čo najviac potrebujú – vašu lásku.

A tiež chceme …aby všetky deti mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery…

…aby všetky deti mali detstvo plné hry a bezstarostnosti…

…aby všetky mamy mohli byť mamami a všetci otcovia otcami…

Mgr. Katarína Gromošová, riaditeľka Centra včasnej intervencie Prešov

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 boli v Centre včasnej intervencie v sume: 12,56€/hod. 

(Zverejnené na základe povinnosti vyplývajúcej z § 72 zákona 448/2008 Z. z. O sociálnych službách v znení neskorších predpisov)

Vznik a rozvoj služby včasnej intervencie CVI PO podporili :

_________________________________________________________________________________________

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa položiek za rok 2017 pozri tu:  http://centravi.sk/presov/eon-2017-podla-poloziek/

Finančný príspevok na ekonomicky oprávnené náklady v Centre včasnej intervencie Prešov, n.o. poskytujú:

Prešovský samosprávny kraj  a  Košický samosprávny kraj

Čo je aktuálne v Centre včasnej intervencie Prešov, n.o. pozri na:

https://www.facebook.com/CVIPRESOV/

 ______________________________________________________________________

Rok sa rýchlo mína s ďalším. A znova podávame daňové priznanie.Čo súvisí s tým, že Vás mnohí oslovujeme s prosbou o poukázanie percenta z Vašich daní. Rozhodnúť sa môžete pre akúkoľvek organizáciu zameranú na rozvoj spoločnosti a vždy to bude v prospech nás všetkých. Takže i tak sme za to vďační. Ak ste sa už aj rozhodli 2% poukázať nášmu Centru včasnej intervencie Prešov – vítame to s veľkou vďakou. Každý aj malý dar je pre Centrum dôležitý.

v prípade záujmu poukázať CVI tlačivo vyhlásenia:

Tlačivo na poukázanie percenta z daní z príjmu

——————————————————————————————————————————————————————-