Centrá včasnej intervencie Prešov

ÚVOD

Vznikli sme, pretože …

Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. V oblasti vývinu dieťaťa podobne platí, že „kto včas rozvíja, účinnejšie rozvíja“.

V centrách včasnej intervencie vieme, že je dôležité všetky možnosti dieťaťa objaviť a rozvíjať čo najskôr, aby ich dieťa v budúcnosti mohlo čo najviac využiť.

Dieťa je navyše neoddeliteľnou súčasťou rodiny a nebude sa mu dariť, ak sa nebude dariť celej rodine.

Preto sa zaujímame o rodinu ako celok. Chceme byť pri vás ako partneri a pomôcť vám vybudovať tím, ktorého členom budete vy, ďalší odborníci, dobrovoľníci, širšia rodina aj priatelia – ľudia, ktorí vám pomôžu nielen čo najviac rozvíjať vaše dieťa, ale žiť čo najplnší život ako rodina.

Chceme z vás sňať bremeno koordinácie terapií pre vaše dieťa a nechať vám priestor, aby ste mohli dávať deťom to, čo najviac potrebujú – vašu lásku.

A tiež chceme …aby všetky deti mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery…

…aby všetky deti mali detstvo plné hry a bezstarostnosti…

…aby všetky mamy mohli byť mamami a všetci otcovia otcami…

Mgr. Katarína Gromošová, riaditeľka Centra včasnej intervencie Prešov

ĎAKUJEME

Vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli poukázať

Centru včasnej intervencie Prešov percentá z daní.

Poskytovať službu včasnej intervencie môžeme aj vďaka finančnej podpore nadácií:


 

Činnosť Centra včasnej intervencie Prešov, n.o. je v roku 2017 finančne podporená:
 

 


!POZOR P O N U K A!

Milí rodičia

Centrum včasnej intervencie Prešov

Súkromné Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a

Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, Prešov

Ponúkajú možnosť absolvovať vyšetrenie a konzultácie u detskej neurologičky MUDr. Lýdie JERGOVEJ

Cenník:

Vyšetrenie                          20 €/hod

Konzultácie                         12€ / hod.

PRE KOHO PONÚKAME TÚTO MOŽNOSŤ?

Rodinám z Centra včasnej intervencie Prešov, n.o.,

Klientom Súkromného Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Vodárenská 3, Prešov

Žiakom Súkromnej spojenej školy, Vodárenská 3, Prešov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE NAHLASOVANIE

Vodárenská 3, Prešov, posch., Mobil: +421 919 031 421, mail:     presov@centravi.sk

Aktuality