Dobrovoľníctvo


KAŽDÁ RUKA DOBRÁ, DOBROVOĽNÍCI SÚ VÍTANÍ!

Centrum  včasnej intervencie poskytuje celú škálu služieb pre rodiny a deti. Okrem odborných poradenských služieb organizujeme aj iné podporné a preventívne aktivity.

Pri organizácii a realizácii týchto projektov, aktivít potrebujeme každú pomocnú ruku, a preto Vás aj touto cestou pozývame k spolupráci.

Výzvu smerujeme všetkým, so vzťahom k práci s ťažko zdravotne postihnutými, s deťmi, s chuťou byť užitočným a zužitkovať svoje talenty v prospech ostatných.

 

Osobitne vyzývame aj študentskú obec.