Finančná pomoc

Založenie Centra Včasnej intervencie Prešov, n.o a jeho rozbeh je možný vďaka projektu Nadácie Socia v spolupráci s The Velux Foundations.

Poskytovať profesionálne a expertné služby v teréne je náročné aj na financovanie. Pomoc rodinám v ťažkej životnej situácii je však veľmi potrebná a žiadaná, čo ukazuje aj skúsenosť od založenia nášho Centra.

Ak máte možnosť aj formou darovania financií pomôcť, môžete zaslať príspevok na náš účet, príp. podporiť existenciu tejto odbornej služby pre rodiny s deťmi so zdravotným problémom, formou darovania % z daní z príjmu.

Vopred Vám ďakujeme.

Údaje k zaslaniu:

Číslo účtu: IBAN: SK03 3100 0000 0043 4010 0807 SWIFT: LUBA SKBX

SBERBANK Slovensko, a.s.