Úhrady za služby

Služba včasnej intervencie sa poskytuje bez poplatku. 

Iné služby pre skvalitnenie poskytovanej SVI :

NDT Bobath terapia (len na základe objednávky u fyzioterapeutky)   …..… 15€ / hod.

Komunikačná terapia (na základe odporúčaní a po objednaní v súkromnom CŠPP) ….. 15€ / hod.

Snoezelen terapia  ………………..………5€ / 30 min.

Expresívna terapia (muzikoterapia, ergoterapia, arteterapia, hrová terapia)………15€ / hod.

Terapia s využitím prvkov senzorickej integrácie……. 15€ / hod.

 

SKUPINOVÉ AKTIVITY

Skupina pre deti s rodičmi s hudobným programom Veselý svet so Soničkou (iba po nahlásení a len pre prijímateľov SVI)…. 3 eurá