Rodičovská iniciatíva

PLATFORMA RODIČOV: KTO SME?

sme skupina rodičov, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja. Zároveň chce poukazovať na problémy a potreby týchto detí a ich rodín a našou občianskou angažovanosťou si trúfame i aktívne navrhovať a iniciovať potrebné legislatívne zmeny v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti.

PLATFORMA RODIČOV: ČÍM SA PREDSTAVUJEME?

Dokumentom, „Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP“ poukazujúci na problémy, ktorým ako rodiny týchto detí čelíme v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti. Dokument obsahuje aj návrhy riešenia jednotlivých problémov Tu nájdete kompletný materiál:

https://docs.google.com/forms/d/1QY_NiuW6Tnb9Q5x_1pcS-T5TJ4w3vKUUnm9svxLN0l4/viewform?c=0&w=1

Naše návrhy aktívne podporujú a signatármi dokumentu sa spoločne s nami stali

nasledovné organizácie:

 1. Asociácia Marfanovho syndrómu,
 2. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR,
 3. Baobab o.z.,
 4. Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.,
 5. Centrum včasnej intervencie Prešov,n.o.,
 6. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.,
 7. CDKL5 Slovakia, o.z.,
 8. Denný detský stacionár DEDESO,
 9. Krajina nepoznaná, o.z.,
 10. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,
 11. Naše motýliky, o.z.,
 12. Nadácia Pomoc jeden druhému,
 13. Nepočujúce dieťa, o.z.,
 14. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR,
 15. Nadácia Pontis,
 16. SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien,
 17. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom,
 18. Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku,
 19. Svetielko – centrá pre hendikepované deti,
 20. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR,
 21. Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí na Slovensku

Pridávajú sa k nám ďalšie významné organizácie z mimovládneho sektora:

 1. Slovenská asociácia zriedkavých chorôb
 2. Pomocníček, .o.z.,
 3. Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach,
 4. Centrum Liberta,
 5. Slovenská komora učiteľov
 6. Sekcia špeciálnych pedagógov a špeciálneho školstva pri SKU

PLATFORMA RODIČOV: Naše plány

Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte a rozšírite naše spoločenstvo, pretože len stabilnou širokou Platformou rodičov budeme môcť aktívne riešiť našu špecifickú rodičovskú problematiku a byť tak aktívny pri kontinuálnom zlepšovaní poskytovania včasnej intervencie na Slovensku .  Každý jeden z vás, môže byť prínosom. Obráťte sa na sociálnu pracovníčku vo Vašom Centre včasnej intervencie a žiadajte si informácie o prípadných rodičovských stretnutiach pri Centrách včasnej intervencie, prípadne nás kontaktujte priamo na: platformarodicov@gmail.com

V blízkej budúcnosti bude naša Platforma rodičov aktívna i na FB, kde budeme môcť okamžite informovať o všetkých aktivitách, krokoch a výzvach.

 

Janka Lowinski

Rodičovská iniciatíva

Pri Centrách Včasnej Intervencie