Centrá včasnej intervencie Trenčín

Včasná intervencia je včasnou podporou rodiny a včas znamená čo najskôr po zistení ťažkostí dieťaťa a rodiny. Týmto obdobím je predovšetkým obdobie tesne po narodení až do obdobia vstupu dieťaťa do školy. Po tomto období sa potreby rodiny a dieťaťa výrazne menia a do života rodiny vstupujú nové inštitúcie.