Centrá včasnej intervencie Trenčín

Služba včasnej intervencie v Trenčíne

 

Včasná intervencia je včasnou podporou rodiny a včas znamená čo najskôr po zistení ťažkostí dieťaťa a rodiny. Týmto obdobím je predovšetkým obdobie tesne po narodení až do obdobia vstupu dieťaťa do školy. Po tomto období sa potreby rodiny a dieťaťa výrazne menia a do života rodiny vstupujú nové inštitúcie

 

Dňa 5.6.2017 bolo v Soblahove za účasti vzácnych hostí slávnostne otvorené Centrum včasnej intervencie Trenčín. Doteraz sa na nás obrátilo so žiadosťou o službu včasnej intervencie 28 rodín z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Ide o šieste Centrum včasnej intervencie (CVI), ktorého spoluzakladateľom je Nadácia SOCIA.  Nadácia SOCIA je realizátorom Projektu rozvoja včasnej intervencie na Slovensku – podarilo sa jej o.i. dva roky po sebe získať pre rozvoj CVI ako partnera Nadáciu Orange a aj naše trenčianske CVI je vybudované vďaka finančnému výťažku z Plesu v opere.

Aktuálne na Slovensku Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie združuje 20 verejných a neverejných poskytovateľov služby včasnej intervencie.

Služba včasnej intervencie, tak ako ju v súčasnosti poznáme je definovaná od roku 2014  v zákone č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zákon v §33 definuje Službu včasnej intervencie ako: Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia alebo problematického vývinu a rodine tohto dieťaťa.

 

Služba včasnej intervencie zahŕňa:

Služba včasnej intervencie je na základe vyššie uvedeného zákona poskytovaná deťom a ich rodinám bezplatne.

Na situáciu, keď sa do rodiny narodí dieťa so zdravotným postihnutím (znevýhodnením) alebo problematickým vývinom sa nedá vopred pripraviť. Ide o novú situáciu pre všetkých členov blízkej i širšej rodiny. Jedinečnosť služby včasnej intervencie je v jej komplexnosti – klientom nie je  iba  dieťa, ale celá rodina ako systém, pretože každému dieťaťu je najlepšie vo svojej rodine.

Centrum včasnej intervencie (CVI) v Trenčíne sprevádza rodiny v ich novej situácii.

Mohli by sme povedať, že v zmysle svojej skratky:

C –  cesta rodín detí so zdravotným znevýhodnením

V – vyváženosť, „balans“ – nájsť novú rovnováhu v rodine pre všetkých jej členov

I – individualita, jedinečnosť – každý človek je jedinečný a neopakovateľný originál, ktorý je expertom na svoj život.

Tím Centra včasnej intervencie v Trenčíne tvoria: špeciálny pedagóg, psychológ, fyzioterapeut, sociálny pracovník.

Na záver odkaz pre rodiny, ktoré sa nás rozhodnú osloviť:

„Nevieme odpovede na všetky Vaše otázky, ktoré máte, ale budeme ich spolu s Vami hľadať dovtedy kým ich nenájdete.“

 

 

Tím CVI Trenčín, n.o.