Ako pomôcť

2% z dane – vyhlásenie nižšie

podporou –  nie len finančnou, ale aj venovaním svojho času nášmu centru, resp.  darovaním pre Vás už nepotrebných pomôcok

dobrovoľníctvom

Ďakujeme za podporu

Finančnú

  • Nadácii Socia
  • mestu Trenčín
  • Trenčianskemu samosprávnemu kraju
  • firma Pharmagen
  • firma Isadore Apparel
  • nadácii Volkswagen
  • nadácii Tesco
  • individuálnym darcom

Materiálnu

  • rodina Vaneková venovala CVI stoličku
  • ďakujeme aj ostatným rodinám, ktoré nás podporili venovaním pre nich už nepotrebných hračiek