Čo ponúkame

Centrum včasnej intervencie poskytuje odborné služby rodinám a deťom s postihnutím, rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením vo veku do 7 rokov. Cieľom intervencie je pomoc a podpora v prirodzenom prostredí rodiny i centra.