Zmena sídla !!!

Od 21.8.2017 sa Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. nachádza na novej adrese:
Saleziánska 4, 010 77 Žilina (budova Byttermu)

Centrum včasnej intervencie Žilina

Aktuality

Partneri

nadaciajt family socia kia k-beauty hodina detom nds