Podporiť nás môžete tiež poukázaním Vášho príspevku na náš účet:

banka: OTP banka Slovensko
číslo účtu: 0015992882/5200
IBAN: SK 62 5200 0000 0000 1599 2882
SWIFT: OTPVSKBX