Kde nás nájdete

Centrum včasnej intervencie Žilina

Saleziánska 4, 010 77 Žilina
+421 915 952 123
zilina@centravi.sk

banka:       OTP banka Slovensko
číslo účtu: 0015992882/5200
IBAN:         SK 62 5200 0000 0000 1599 2882
SWIFT:       OTPVSKBX