Pozor, ďalšie kolo spúšťajú už 2. apríla!!

Bojovníci za zdravie

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so Zdravotnou poisťovňou Dôvera už niekoľko rokov pomáha riešiť či zmierňovať problémy detí aj dospelých s akýmkoľvek ochorením či diagnózou. Prostredníctvom grantového programu Bojovníci za zdravie majú príležitosť získať financie na liečbu, zdravotnícke pomôcky, zákroky či terapie, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Všetko o programe ako aj príbehy ľudí, ktorým pomohli nájdete na stránke www.bojovnicizazdravie.sk
Tu nájdete aj žiadosť o príspevok, ktorú je potrebné odoslať v termíne 2.4.-4.5.2017.