Projekt Zdravé telo odmalička

Prostredníctvom projektu Zdravé telo odmalička sme v mesiacoch september a október realizovali vo vybraných škôlkach fyzioterapeutickú diagnostiku detí. Diagnostika pozostávala z vyšetrenia držania tela dieťaťa, chodidla na podoskope a zhodnotenia úrovne motorických schopností detí prostredníctvom MABC 2 testu. Vďaka tomuto projektu sme zakúpili spomínané diagnostické nástroje, tiež viacero pomôcok k terapii.

Projekt podporil Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis.