Regionálne stretnutie odborníkov z oblasti ranej starostlivosti / včasnej intervencie

Dnes sa u nás uskutočnilo Regionálne stretnutie odborníkov z oblasti ranej starostlivosti / včasnej intervencie.

Cieľom stretnutia bolo vzájomne sa spoznať, predstaviť jednotlivé organizácie, tvorba funkčného adresára odborníkov a organizácii, ktorí pracujú s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením od narodenia do 7 rokov veku a jeho rodinou, tiež nadviazanie spolupráce medzi jednotlivými pracoviskami za účelom tvorby funkčnej siete pre rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením.

Ďalšie zo stretnutí je naplánované na január 2018.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.