Cieľová skupina

Poskytujeme ranú starostlivosť, špecializujeme sa prioritne na deti vo veku  0 – 7 rokov.

KEDY NÁS MÔŽETE OSLOVIŤ? 

– akékoľvek výchovné otázky,

– podozrenie na nerovnomerný vývin,

– oneskorenie vo vývine,

– náročný temperament dieťaťa,

– zdravotné oslabenie dieťaťa,

– zdravotné postihnutie dieťaťa,

– dieťa s rizikom vo vývine,

– dieťa s viacnásobným postihnutím,

– podozrenie na zrakovú, či sluchovú vadu,

– psychosomatické ťažkosti,

– kombinované diagnózy,

– otázka školskej zrelosti,

– potreba stimulačného programu pre dieťa,

– zlozvyky a negatívne zmeny v správaní u detí.