Cieľová skupina

Poskytujeme ranú starostlivosť, špecializujeme sa prioritne na deti vo veku  0 – 7 rokov.

KEDY NÁS MÔŽETE OSLOVIŤ? 

– akékoľvek výchovné otázky- podozrenie na nerovnomerný vývin- oneskorenie vo vývine- náročný temperament dieťaťa- zdravotne oslabenie dieťaťa, zdravotné postihnutie dieťaťa, dieťa s rizikom vo vývine, dieťa s viacnásobným postihnutím – podozrenie na zrakovú, či sluchovú vadu- psychosomatické ťažkosti- kombinované diagnózy- otázka školskej zrelosti- potreba stimulačného programu pre dieťa- zlozvyky a negatívne zmeny v správaní u detí