Kontakty

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva centra včasnej intervencie, Saleziánska 4, 010 77 Žilina

Tel. číslo: +421 915 153 999

Mail: poradna.za@centravi.sk