Kontakty

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva centra včasnej intervencie, Republiky 30, 01001 Žilina

Tel. číslo: +421 915 153 999

Mail: poradna.za@centravi.sk