Náš tím

 

Zuzana Šeligová

Mgr. Zuzana Šeligová, psychológ

Absolvovala som štúdium psychológie na Trnavskej Univerzite. Počas štúdia som prešla praxou v rôznych klinických zariadeniach, z ktorých som vnímala veľký prínos pre prax psychoterapie a diagnostiky, ale aj tak dôležitý ľudský rozmer a vnímanie spolupatričnosti na rovine človeka s človekom. Už vtedy ma to ťahalo smerom k detskej psychológii, pretože to je pôda, na ktorej je možné ovplyvňovať zásadné okolnosti vývinu človeka. Práca psychológa má pre mňa okrem pomoci druhým aj formatívny rozmer a pomáha mi prežívať aj svoj súkromný život bohatšie. Práca s deťmi je zároveň prácou s rodičmi, pretože rodina vo svojej spätosti funguje ako jeden organizmus. Medzi mojich najväčších učiteľov zaraďujem svojho manžela a svoje dve deti. Profesne sa zameriavam na terapiu a diagnostiku pomocou školského programu INPP, riadenú imagináciu v terapii, tanečno-pohybovú terapiu a podporu vzťahovej väzby. Súčasťou mojej práce je aj prednášková činnosť pre rodičov veľmi malých detí, v ktorej zo všetkých uhlov pohľadu a s aktívnou účasťou diskutujúcich rodičov preberáme témy ako vzdor a emocionalita detí, zvládanie stresu a záťaže u detí, odplienkovanie a nácvik na nočník, témy žiarlivosti a súrodeneckých vzťahov, psychosomatika, komplexná stimulácia dieťaťa a iné.