O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva centra včasnej intervencie, Saleziánska 4, Žilina vzniklo 1.9.2016 a je zaradené v sieti škôl a školských zariadení rozhodnutím Ministerstva školstva SR.

Základným pilierom nášho centra je myšlienka poskytovať komplexné služby nielen deťom v nízkom veku, ale aj ich rodinám.

Svoje služby orientujeme najmä na deti raného veku, ktorých vývin je z rôznych príčin iný, ako vývin ich zdravých rovesníkov. Špecializujeme sa na RANÚ STAROSTLIVOSŤ, preto pracujeme najmä s vekovou skupinou od 0 do 7 rokov. Svoje odborné služby smerujeme tak, aby sme čo najskôr zachytili, zmiernili, či zastavili ťažkosti, ktoré prináša rizikový vývin, zdravotné oslabenie, či zdravotné postihnutie.

Náš tím tvorí psychologička a 3 špeciálne pedagogičky s bohatými skúsenosťami nielen v oblasti ranej starostlivosti, ale aj v práci s detským klientom.