Ponuka vzdelávania

PODPORA ROZVOJA KOMUNIKÁCIE U DETÍ S ŤAŽKÝM VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM

Dátum: 14.10.2017 (sobota)

Rozsah: 8 vyučovacích hodín

Lektor: Mgr. Marcela Jarolímová, CZ

Viac informácii v pozvánke:  Pozvánka

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:  Prihláška

ERGOTERAPIA VO VČASNEJ STAROSTLIVOSTI O DIEŤA S RIZIKOVÝM VÝVINOM

Dátum: 8. – 9.12.2017 (piatok, sobota)

Rozsah: 20 vyučovacích hodín

Lektor: Doc., PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., liečebný pedagóg

Viac informácii v pozvánke: Pozvánka

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:  Prihláška

ROZVOJ SEBESTAČNOSTI U DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Dátum: 4.11.2017 (sobota)

Rozsah: 8 vyučovacích hodín

Lektor: Mgr. Veronika Vítová, Praha, CZ

Viac informácii v pozvánke: Pozvánka

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:  Prihláška