Ponuka vzdelávania

 

SKRÍNING PORÚCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA U DETÍ RANÉHO VEKU

Dátum: 24.-25.5.2018 (štvrtok – piatok).

Rozsah: 10 vyučovacích hodín

Lektor: Mgr. Romana Straussová, PhD., špeciálny pedagóg so zameraním na logopédiu u detí s PAS

Viac informácii v pozvánke: Pozvánka

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:  Prihláška

 

VOKS – VÝMENNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

Dátum: 6.4. – 7.4.2018 (piatok, sobota)

Rozsah: 16 vyučovacích hodín

Lektor: PhDr. Margita Knapcová, Mgr. Marcela Jarolímová, Mgr. Nataša Habarta Alešová

Viac informácii v pozvánke: Pozvánka

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:  Prihláška