Ponuka vzdelávania

ERGOTERAPIA VO VČASNEJ STAROSTLIVOSTI O DIEŤA S RIZIKOVÝM VÝVINOM

Dátum: 8. – 9.12.2017 (piatok, sobota)

Rozsah: 20 vyučovacích hodín

Lektor: Doc., PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., liečebný pedagóg

Viac informácii v pozvánke: Pozvánka

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:  Prihláška

SKRÍNING PORÚCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA U DETÍ RANÉHO VEKU

Dátum: 8. – 9.3.2018 (štvrtok – piatok)

Rozsah: 10 vyučovacích hodín

Lektor: Mgr. Romana Straussová, PhD., špeciálny pedagóg so zameraním na logopédiu u detí s PAS

Viac informácii v pozvánke: Pozvánka

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:  Prihláška