Prednášky pre rodičov

Názov prednášky: Ako a s čím sa s dieťaťom hrať, ako dieťa rozvíjať. Terapia hrou.
Termín: 18.1.2018
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov. Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online
prihlášky, mailom: seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Canisterapia. S ukážkami od canisterapeutických psov.
Termín: 1.2.2018
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o., Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov. Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online
prihlášky, mailom: seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Agresivita a hyperaktivita versus utiahnutosť a plachosť – vhodné prístupy
Termín: 15.2.2018
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o., Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov. Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online
prihlášky, mailom: seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Demokratická výchova – odkiaľ pokiaľ?
Termín: 1.3.2018
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o., Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov. Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online
prihlášky, mailom: seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Modely vzniku vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom – ako posilňovať vzťahovú väzbu
Termín: 15.3.2018
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o., Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov. Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online
prihlášky, mailom: seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Psychologické aspekty tréningu dieťaťa na nočník
Termín: 5.4.2018
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o., Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov.
Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online prihlášky, mailom: seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Emócie rodiča a práca na sebe
Termín: 19.4.2018
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o., Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov.
Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online prihlášky, mailom: seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Vstup do škôlky, obdobie predškolského veku a predpoklady na vstup do školy
Termín: 3.5.2018
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o., Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov.
Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online prihlášky, mailom: seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Psychosomatika
Termín: 17.5.2018
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o., Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov.
Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online prihlášky, mailom: seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Vedenie dieťaťa k samostatnosti, zodpovednosti a sebarealizácii
Termín: 31.5.2018
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o., Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov.
Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online prihlášky, mailom: seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Voľná téma
Termín: 14.6.2018
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o., Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov.
Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online prihlášky, mailom: seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Bonus – diskusia: Život rodiny ako celku – ako dospieť k väčšej rovnováhe?
Termín: 28.6.2018
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o., Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov.
Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online prihlášky, mailom: seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov.