Prednášky pre rodičov

 

Názov prednášky: Dieťa v 1.roku života – základ motoriky, reči a stravovacích návykov
Termín:
14.9.2017
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o.,
Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov. Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online
prihlášky, mailom:
seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Emócie rodiča a práca na sebe
Termín: 2
1.9.2017
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o.,
Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov. Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online
prihlášky, mailom:
seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Dieťa nezapadá do tabuliek – čo teraz?
Termín:
5.10.2017
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o.,
Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov. Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online
prihlášky, mailom:
seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Médiá, elektronika a budovanie identity – ako zdravo nastaviť hranice
Termín: 19.
10.2017
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o.,
Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov. Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online
prihlášky, mailom:
seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Vzdor a hranice – ako nájsť strednú cestu vo výchove?
Termín:
2.11.2017
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o.,
Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov. Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online
prihlášky, mailom:
seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Vývin súrodeneckých vzťahov a posilňovanie ich kvality
Termín:
16.11.2017
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o.,
Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov.
Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online prihlášky, mailom:
seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Rodinné systémy a vývin rodiny 1.
Termín:
7.12.2017
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o.,
Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov.
Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online prihlášky, mailom:
seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

Názov prednášky: Rodinné systémy a vývin rodiny 2.
Termín:
21.12.2017
Čas: 10.00hod.
Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o.,
Saleziánska 4, 01001 Žilina
Prednáša: Mgr. Zuzana Šeligová
Poplatok: 5€
Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov.
Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online prihlášky, mailom:
seligova@centravi.sk, alebo telefonicky: 0915153999

 

Prednáška je otvorená len pre vopred prihlásených účastníkov.